mentalebeperking.be

Op zoek naar begeleiding? Kijk hier verder!

Mentale beperking is een naam voor een ontwikkelingsstoornis waarbij de verstandelijke vermogens in de kinderjaren zich niet met de normale snelheid ontwikkelen. Op volwassen leeftijd heeft de persoon met een mentale beperking moeite om volledig zelfstandig te functioneren.
Ook de termen verstandelijke beperking, verstandelijke handicap of mentale handicap worden gebruikt.

Verstandelijke beperkingen komen voor in verschillende gradaties. Algemeen worden mentale  beperkingen op vier niveaus van elkaar onderscheiden, te weten licht, matig, ernstig en diep.
Hoe dieper de stoornis, hoe minder vaak ze voorkomt. Hoe dieper de stoornis, hoe groter ook de behoefte aan begeleiding, ondersteuning en zorg.

In Vlaanderen zijn er verschillende organisaties die ondersteuning en zorg bieden aan mensen met een mentale beperking, mensen met een verstandelijke handicap. Een belangrijke organisatie in dit verband is vzw Stijn.
Vzw Stijn is een netwerk van een aantal dienstencentra. Elk dienstencentrum is actief in een bepaalde regio en voor een bepaalde doelgroep. Vzw Stijn biedt zowel ondersteuning en zorg aan huis, als dagondersteuning en dagbesteding, als woonondersteuning of woonopvang aan. Een deel van deze zorg en ondersteuning is rechtstreeks toegankelijk.

De Vlaamse overheidsadministratie die bevoegd is voor personen met een beperking en handicap is het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, kortweg VAPH. Het VAPH verleent aan personen met een beperking persoonlijk assistentiebudgetten of persoonsvolgende budgetten, waarmee men ondersteuning en zorg kan kopen bij vergunde zorgaanbieders, zoals vzw Stijn. Daarnaast houdt het VAPH toezicht op kwaliteit van de vergunde zorgaanbieders.
De tegemoetkomingen en een aantal sociale en fiscale maatregelen ten voordele van personen met een beperking en handicap zijn in België nog een federale bevoegdheid, meer bepaald van het directoraat-generaal Personen met een handicap (http://www.handicap.fgov.be)

© vzw Stijn - www.stijn.be - Breugelweg 200 - 3900 Overpelt